2014.07.24
INFORMATOR KULTURALNY PCKiSz - SIERPIEŃ'2014

Informujemy Państwa, że w tej aktualności można pobrać lub zapoznać się z propozycjami PCKiSz oraz kina "Łydynia" zawartych w INFORMATORZE KULTURALNYM PCKiSZ w sierpniu 2014 r.  ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA !! ...

2014.07.24
OBCHODY 100-LECIA CZYNU LEGIONOWEGO W CIECHANOWIE

Program uroczystości związanych ze 100-leciem czynu Legionowego w Ciechanowie:godz. 10.30 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechanowiegodz. 11.30 – poświęcenie ziemi z ...

2014.07.23
OBCHODY 70. ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO "CHWAŁA BOHATEROM"

W piątek 1 sierpnia zapraszamy Państwa na obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.W programie:godz. 16.00 - msza święta w kościele św. Piotra Apostoła w Ciechanowie,godz. 18.00 - inscenizacja walk ...

2014.07.23
KINO " ŁYDYNIA" ZAPRASZA

SAMOLOTY 2 / 3D.Po sukcesie „Samolotów” Disney raz jeszcze zaprasza w podniebną podróż w filmie „Samoloty 2”. Po awarii silnika Dusty musi zrezygnować ze startów w podniebnych wyścigach. Jednak, znany z ...

2014.07.23
BOOKCROSSING- UWONIJ KSIĄŻKĘ

BOOKCROSSING - idea nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie ich w miejscu publicznym, jak również w miejscach do tego utworzonych tzw. półkach bookcrossingowych / stoliki, regały, gabloty /, po ...

O NAS

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M Konopnickiej jest kontynuatorem tradycji kulturalnej od 1907 r, tj. od otwarcia Domu Ludowego w Ciechanowie, na którego otwarcie Maria Konopnicka napisała wiersz, a jego pierwsze strofy brzmią:

"Otwieram dom, królewski dom,
runiczną laską cudu
niech wejdzie tu w promieniach zórz,
mojego dusza ludu"

Po II Wojnie Światowej Dom Kultury odrodził się dopiero w 1947 roku jako placówka afiliowana przy Związkach Zawodowych. Zajmował się  organizacją kursów dla analfabetów, prelekcjami oraz spotkaniami z lektorami. W 1954 roku został przejęty przez powiatową Radę Narodową i przemianowany w Powiatowy Dom Kultury. po powołaniu PDK zaczęła się dopiero działalność kulturalna. Zaczęto prowadzić zespoły amatorskie: teatralne, taneczne, recytatorskie, muzyczne.
Po przeniesieniu siedziby placówki do obecnego budynku / 1966rok / zorganizowano zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w sekcjach: teatralnej, plastycznej, tanecznej, fotograficznej, modelarskiej. Otwarto klubokawiarnię.
Po reformie administracyjnej kraju w 1976 roku PDK został przemianowany na Wojewódzki Dom Kultury. W tym okresie główny nacisk położony został na pomoc metodyczną placówkom kultury z terenu województwa ciechanowskiego oraz rozwój Amatorskiego Ruchu Artystycznego.
Obecnie Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki upowszechnia kulturę w zakresie filmu, teatru, sztuk plastycznych, śpiewu, tańca współczesnego i ludowego, muzyki i śpiewu chóralnego. Ważną dziedziną działalności jest opieka nad amatorskim ruchem artystycznym i twórczym dająca możliwość pierwszej prezentacji i rozwoju.
Centrum realizuje programy ministerialne w zakresie:
- ochrony dziedzictwa kulturowego,
- ginące zawody,
- talenty (Fundusz Sztuka Młodych).
  Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki współpracuje  z wieloma  Stowarzyszeniami Twórczymi.
 
W zakresie sztuk plastycznych PCKiSz zajmuje się udostępnianiem i popularyzacją współczesnych sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki. Po połączeniu Centrum Kultury i Biura Wystaw Artystycznych od 1 stycznia 2001 roku za ten obszar działalności odpowiada Dział Sztuki . Od 7 stycznia 2012 r. dotychczasowa GALERIA C  została przemianowana na GALERIĘ im. BOLESŁAWA BIEGASA.
Głównym zadaniem jakie spoczywa na Galerii im. Bolesława Biegasa  jest prezentacja osiągnięć sztuki polskiej i światowej,  a także a może przede wszystkim  edukacja kulturalna i wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki .
W galerii prezentowane są różne rodzaje sztuki jak: malarstwo , rzeźba, tkanina artystyczna, fotografia artystyczna i inne. Dotychczas goszczeni byli tacy artyści jak jak: Hasior, Starowieyski, Duda-Gracz, Zin, Fałat, Wilkoń, Biegas.
Społeczność Ciechanowa miała niebywałą okazję podziwiać prace najsłynniejszych, jak chociażby: Topor, Warhol, Miro, Christo, Clave.
Powierzchnia wystawiennicza galerii: dł.12.2m,  szer.7m, wys.2,7m.

Ważniejsze imprezy:

- MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE " KUPALNOCKA "

- MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY ' DIONIZJE

- KONCERT NOWOROCZNY " GALA "

- FESTIWALE SZTUKI

- CIECHANOWSKIE SPOTKANIA Z BLUESEM

- OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI "O LAUR OPINA"

- REGIONALNY PRZEGLĄD KAPEL GARAŻOWYCH

- POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

- POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI ANGIELSKIEJ


PCKiSz otrzymało duże dotacje ze źródeł centralnych

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie, w poszukiwaniu funduszy ze źródeł centralnych, przygotowało i złożyło na przełomie 2011/2012 aż osiem samodzielnych wniosków: trzy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, cztery do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie oraz jeden do Muzeum Historii Polski w Warszawie.  Niektóre złożone oferty już zostały bowiem rozpatrzone i PCKiSz otrzymało następujące dotacje celowe:

1. Z MKiDN - w ramach PO „infrastruktura domów kultury” na zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego i multimedialnego do celów edukacyjnych – PCKiSz otrzymało 126.000,00 zł (plus wkład własny 24.000,00 zł), co oznacza, że na w/w zadanie będzie przeznaczone 150.000,00 zł)
2. Dwie oferty MKiDN na organizację imprez cyklicznych złożone w ramach PO „edukacja kulturalna” czekają jeszcze na ponowne rozpatrzenie, po złożeniu odwołania przez PCKiSz. Obydwie oferty już otrzymały pozytywną opinię ekspertów. Decyzja ma zapaść do połowy kwietnia.
  3. PISF wysoko ocenił aż trzy 9 z czterech  złożonych wniosków PCKiSz w Ciechanowie:

  - na działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego - PCKiSz otrzymało 5.000,00 zł plus wkład własny 2.000,00 zł

  - na przystosowanie kina dla potrzeb osób niepełnosprawnych i założenie klimatyzacji  w kabinie projekcyjnej (wymóg przy cyfryzacji) – PCKiSz otrzymało 20.000,00 zł plus konieczny wkład własny 21.000,00 zł 

 - na cyfryzację kina i zakup niezbędnych urządzeń do projekcji filmowych w technice  3D (trójwymiarowej) - PCKiSz otrzymało 175.000,00 zł (uzupełnienie zadania wymaga ok. 220.000,00 zł. Dokładne koszty po stronie PCKiSz będą znane po rozstrzygnięciu przetargu na cyfryzację oraz zakup urządzeń peryferyjnych dla kin z techniką 3D).

Jest to ogromny sukces pracowników PCKiSz w Ciechanowie. Jednak aby wykorzystać pozyskane fundusze czeka PCKiSz w br. wiele pracy. Konieczne będą inwestycje, przetargi na poszczególne zadania celowe, pozyskanie wkładów własnych. PCKiSz ma nadzieję, że wesprze go w tych przedsięwzięciach organ prowadzący, czyli Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.

(Info własne PCKiSz)


PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. MARII KONOPNICKIEJ W CIECHANOWIE - ETAP PIERWSZY DOFINANSOWANY PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE, W FORMIE POŻYCZKI, W KWOCIE 171.054.00 ZŁ.


PCKiSz w 2014roku  jest beneficjentem

> Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego -Edukacja i upowszechnianie Kultury Filmowej Priorytet III Filmowe Inicjatywy Lokalne zadanie "W dobrym kinie" oraz PISF i Filmoteki Narodowej programu organizacji przedsięwzięć upowszechniajacych kulturę filmową - wsparcie dyskusyjnych klubów filmowych


Nowe dotacje dla kina

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie, w poszukiwaniu funduszy ze źródeł centralnych, przygotowało i złożyło na przełomie 2012/2013 pięć samodzielnych wniosków: trzy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) oraz dwa do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie (PISF). Wnioski zostały już w Warszawie rozpatrzone.
Pozytywnie wnioski ocenił tylko PISF, który przyznał dla PCKiSz w Ciechanowie dotacje celowe:

- na modernizację kina w ramach programu „e-Kino”(wymiana oświetlenia w holu  
Kina oraz głośników basowych, zakup telebimu informacyjnego, mikrofonów dla potrzeb
DKF, neonu oraz unowocześnienie sprzedaży biletów – 97.000,00 zł (konieczny jednak
wkład własny 34.000,00 zł).

- na reaktywowany w 2012 r. Dyskusyjny Klub Filmowy w ramach programu „Bliżej kultury poprzez film” - 10.000,00 zł (wkład własny 7.178,40 zł)

Natomiast wszystkie trzy wnioski PCKiSz złożone do MKiDN nie otrzymały w tym roku wymagalnej ilości punktów, kwalifikujących je do otrzymania dotacji. Do wymagalnego progu zabrakło od 4 do 8 punktów na 100 możliwych.

Warto przypomnieć, że w ubr. Centrum Kultury otrzymało z MKiDN 126.000,00 zł, a także 155 tys. zł z PISF (razem 281 tys. zł). Dzięki temu PCKiSz ma dziś nowy sprzęt akustyczny, oświetleniowy i multimedialny oraz nowoczesne kino (cyfryzacja, 2D i 3D). Zakupy te wsparł w ubr. – na wkład własny - organizator PCKiSz, czyli Starostwo Powiatowe, kwotą 231 tys. zł. PCKiSz ma nadzieję, że i w tym roku Starostwo Powiatowe w Ciechanowie nie pozwoli przepaść przyznanych dla PCKiSz dotacji – zwłaszcza, że na wkład własny potrzebna jest niewielka kwota – 41,2 tys. zł.

(Info PCKiSz)FUNDUSZ SZTUKA MŁODYCH


Komisja w składzie: dr Teresa Kaczorowska – przewodnicząca,  Andrzej Kaluszkiewicz – członek, Małgorzata Kaczorek – członek
po zapoznaniu się z 9 wnioskami złożonymi do Funduszu „Sztuka Młodych” przyznała jednorazowe stypendia dla: 

1. „Rewii Dziecięcej” i Teatru „Rozmyty Kontrast” działających przy Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na zakup kostiumów.
2. Kamili Marii Kamińskiej ze Świercz w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na zakup materiałów malarskich.
3. Krzysztofa Kępki z Sońska w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na zakup materiałów malarskich.
4. Anny Nałęcz z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na dofinansowanie do instrumentu muzycznego.
5. Jakuba Tomasza Ochnio z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na warsztaty doskonalające.
6. Moniki Bieńkowskiej z Ciechanowa w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) na doskonalenie umiejętności wokalnych.
7. Igora Górskiego z Ciechanowa w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na warsztaty doskonalające.
8. Studium Piosenki działające przy Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na rozwój artystycznych wokalistów.

Łącznie przyznano stypendia w kwocie : 6.700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych 00/100).

Na tym protokół zakończono i podpisano:

facebook

kalendarium


Lipiec 2014
NdPn WtŚrCzPtSo
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Newsletter

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.